پسته کله قوچی زعفرانی ممتاز

پسته کله قوچی زعفرانی ممتاز

۹۷,۰۰۰ تومان

عدم موجودی

شناسه

متاسفانه بیشتر آجیلهای به رنگ زعفران که در فروشگاههای نا معتبر و دستفروشی ها عرضه میشوند از رنگهای خوراکی استفاده میکنند

واحد: کیلوگرم
دسته بندی:

متاسفانه بیشتر آجیلهای به رنگ زعفران که در فروشگاههای نا معتبر و دستفروشی ها عرضه میشوند از رنگهای خوراکی بجای زعفران و جوهر لیمو بجای اب لیمواستفاده میکنند. 4قلم با استفاده از زعفران طبیعی و آب لیموی تازه اقدام به تولید این محصول نموده است و محصول کاملا طبیعی و بدون هرگونه افزودنی غیر مجاز عرضه میکردد.

نظر شما