وبلاگ

تاریخچه پسته

پيدايش‌ پسته‌ در ايران‌ به زمان هخامنشيان یعنی به حدود ‌4000 تا 5000 سال‌ پيش‌ برمي‌گردد. تصور ميشود جنگلهاي وحشي و خودروي پسته در ايران حدود3 الی 4 هزار سال قبل اهلي شده و مورد كشت و كار قرار گرفته است و سپس از ايران به ساير نقاط جهان بخصوص كشورهاي اطراف درياي مديترانه منتقل گرديده است.

انواع برنج ایرانی

لطفا نگاهی اجمالی به این اسامی بیندازید: *صدری حسن سرایی- صدری علی کاظمی- صدری هاشمی- صدری شاه پسند- *موسی طارم- طارم دیلمانی- سنگ طارم- طارم رشت *خزر- فجر- نعمت- ندا- یاسوج1- سازندگی- آمل2- هیبرید- شیرودی...