وبلاگ

تاریخچه پسته

پيدايش‌ پسته‌ در ايران‌ به زمان هخامنشيان یعنی به حدود ‌4000 تا 5000 سال‌ پيش‌ برمي‌گردد. تصور ميشود جنگلهاي وحشي و خودروي پسته در ايران حدود3 الی 4 هزار سال قبل اهلي شده و مورد كشت و كار قرار گرفته است و سپس از ايران به ساير نقاط جهان بخصوص كشورهاي اطراف درياي مديترانه منتقل گرديده است.